Amacımız

DOGÜNSİFED; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına tam destek vermek üzere, bölgesel potansiyellerin en etkin şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapmayı, başta AB ve Ortadoğu olmak üzere, uluslararası stratejik işbirlikleri geliştirmede etkili olmayı, bölge kapasitesinin arttırılmasına destek olmayı ana hedefler olarak benimsemiştir.

 

 

DOGÜNSİFED; Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamlarımızın öncü rolünü yerine getirmelerine yardımcı olmak, piyasa ekonomisinin bölgemiz düzeyinde alt yapısını kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

 

DOGÜNSİFED; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, girişimci, bilgiye dayalı, serbest rekabet ve şeffaflığa saygılı, barışı, uzlaşmayı ve toplumsal mutabakatı esas alır.