Hükümetimiz tarafından Kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya alınmasıyla ilgili verilen kararı olumlu bulduğumuzu bildirir, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerin gündemini oluşturan kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda Federasyon Başkanımız Aziz ÖZKILIÇ tarafından yapılan basın açıklaması metnidir:

Değerli basın mensupları;

Öncelikle Hükümetimiz tarafından Kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya alınmasıyla ilgili verilen kararı olumlu bulduğumuzu bildirir, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu vesile ile yıllardır süregelen önemli bir sorun çözüme kavuşmuş oldu.

Ancak bu yapılırken 30 yıldır personel çalıştırmaya dayalı ihalelerle kamuya hizmet veren 17.000’e yakın şirket ile bu şirketlerin bürolarında istihdam edilen 150.000’e yakın konusunda uzman çalışanın ticari ve yaşamını sürdürebilirlik noktasında ciddi mağduriyetlerin yaşanacağı kaçınılmazdır.

Bu nedenle, bu şirketlerin ve büro çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi yönünde aşağıda belirtilen taleplerimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başkanımız ve Hükümetimiz tarafınca dikkate alınmasını talep ediyoruz.

1–Şirketlerin halihazırda mevcut SGK vergi ile bankalardaki BCH /KMH/KGF/Taksitli Kredi vb. Borçlarının 2 yıl faizsiz ertelenmesi ve ardından 36 ay vade ile taksitlendirilmesi ile 2016-2017 yıllarında 6661 sayılı kanun ile işverenlere uygulanan ancak şirketler kapsam dışında bırakıldığından, ihale makamlarınca hakkedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarlarının şirketlere ödenmesi veya SGK ve Vergi borçlarına mahsup edilmesi.

2-Şirketlerin hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ticari hayatlarını devam ettirebilmesi ve marka değerinin korunması amacı noktasında tüm ihalelere, mevcut iş deneyimleri ile katılabilmeleri için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması,

3-Şirketlerin farklı sektörlere yönelip ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri ve işletmelerini ayakta tutabilmeleri için şirketlerin sermayeleri ile orantılı olarak düşük faizli,1 yıl ödemesiz ve en az 3 yıl vadeli KGF kredilerinin kullandırılması ile “Kosgeb’in Kredi Faiz Desteğinden” faydalandırılması ve  Teşvik veya yatırım projeleri kapsamında verilen, Kalkınma Bakanlığı-Kosgeb-Tkdk Ipard-İş Kur- destekleri gibi Devlet desteklerinden yararlandırılması.

4-696 sayılı KHK gereğince sorumluluğu kamuda olan ve çeşitli nedenlerle kadroya alınmayacak olan işçilerin hak kazanacağı kıdem ve ihbar tazminatlarının,11.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanun gereğince, işçilere asıl işverence ödenmesi ve alt işverenlere rücu yoluna gidilmemesi yolunda hukuki düzenlemenin yapılması.

Sonuç olarak; 696 sayılı KHK gereğince faaliyeti son bulacak olan 17.000 şirketin, gerek kamuya gerekse çalışmış olduğu bankalara ve piyasa tedarikçilerine yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ile bünyesinde istihdam ettiği yaklaşık 150.000 merkez ofis çalışanının istihdamını sürdürebilmesi için; ticari hayatın devamlılığının esas olduğu kaçınılmaz olup, bu çerçevede Anayasamızda da vurgulanan “Devletin ekonomik hayatı koruması ile ilgili önlemleri alması yönündeki görevi” kapsamında iyi niyetli taleplerimizin karşılanmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

 

 DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı.